Çocuk Zammı Belgesi

Yukarıda fotoğrafı görülen belge 30 Aralık 1969  tarihinde tanzim edilmiş ve işlem görmek üzere Aziz Altun'un Almanya'da ki posta adresine gönderilmiştir. Almanya'da çalışan tüm işçilerimiz her yıl bu belgeyi yenileterek Avrupa'da çalışan yakınlarına gönderirlerdi.

İlk Evliliği


Hanifi Kızı Ganime Altun
Eşi Ganime ve Aziz

Hanifi Hatipoğlu kızı Ganime ile 12/09/1943 tarihinde evlenmiştir. Hatipoğullarından Hanifi ve Beyaz kızı olan Ganime 15/10/1926 Kaman doğumlu olup, 1947 yılında henüz daha 23 yaşında iken, yakalandığı ince hastalıktan kurtulamayarak vefat etmiştir. Ganime'nin ölümünden sonra, Hanifi Gönç kızı Gülsüm ile 19/03/1949 tarihinde ikinci evliliğini yapmıştır. İkinci eşi Gülsüm'de 16/02/1996 tarihinde vefat etmiştir. İlk evliliği Ganime'den Nazmiye isminde bir kız çocuğu olmuştur.


Kızları Nazmiye

Askerlik Arkadaşları

Mustafa Önal, Üsteğmen,Aziz Altun


11 Şubat 1950 tarihindeki asker arkadaşı Mevlüt Dökmeci

Kaman'dan 1950 yılı asker arkadaşı Mamalların Mustafa Önal ve Hanifi Kaman

20 Nisan 1950 tarihindeki asker arkadaşı Kayserili Osman Çeven

Askerlik

Aziz Altun'un askerlik hayatı 18 Mayıs 1948 tarihinde Bingöl 10.Tüm.İnz.Tk.K.lığında başlar. 28 Şubat 1950 tarihinden itibaren 3 ay izin kullanmış ve 01 Ekim 1950 tarihinde de terhis olmuştur.  Tüm bu muvazzaflık devrini gösterir nüfus hüviyet cüzdanı örneği orijinal aslından taranarak sizlerle paylaşılmıştır.

Doğumu


Her ne kadar 18/08/1941 tarihinde Kırşehir Nüfus İdaresinden verilmiş bulunan Nüfus cüzdanı örneğinde doğum tarihi 28/07/1928 yazılıysa da, asıl doğum tarihi 28/07/1922'dir.


Ağabeyi Servet askere giderken, sattıkları öküzün parasını ağabeyi Servet'in cebine asker harçlığı olarak koymuşlar. Ağabey Servet, askere giderken tren ile yolculuk yapar ve trende cebine konan öküzün parasını çaldırır. Bunun üzerine baba İbrahim, Aziz'i ve onun küçük kardeşi İsmet'i nüfus kaydında öldürür ve Aziz ile İsmet'i yeniden ana yaşlarını 6'şar sene küçülterek yeniden kaydettirir. İşte Aziz'in nüfus kaydında her ne kadar doğum yılı 1928 olarak görünüyor olsa da gerçek doğum yılı bu nedenle 1922'dir. Baba İbrahim'in bu işi neden yaptığını açıklamaya gerek yoktur sanıyorum. Ama yine de ben açıklayım. Aziz ve İsmet' de askere giderken biraz daha eke gitsinler ve ceplerine konan asker harçlıklarını çaldırmasınlar diye.