Achim Şehri

Aziz Altun'un Almanya hatıralarından bahsederken 8 yıl yaşadığı Achim şehrinden biraz bahsetmek gerekir diye düşündüm ve elde ettiğim fotoğrafları bu sayfaya yansıttım.İlk Bakkal Dükkanı

1966 yılında misafir işçi olarak Almanya'ya giden Aziz, Almanya'da 2 yıl kadar çalıştıktan sonra kazandığı Alman markıyla birlikte 1968 yılında Türkiye'ye kesin dönüş yapar ve Atatürk caddesi üzerinde eski Merkez İlköğretim okulunun karşısında bir bakkal dükkanı açar. Bakkallık mesleği ona göre değildir. Bir müddet sonra iflas eder ve yeniden Almanya'daki çalıştığı eski işyerine bir mektup gönderir ve tekrar 1969 yılında Almanya'ya gider. Fotoğraf karesinde yer alan soldaki Kocamanların ayakkabıcı Osman Kocaman. Sağ taraftaki ise bakkal Aziz Altun. Aziz Altun'un arkasında görülen dükkan, kendi bakkal dükkanıdır.

Muzaffer Kunç


Fotoğraf karesinde elinde gazete olan Muzaffer Kunç, sağ taraftaki de Aziz Altun'dur. Mekan ise Achim nahiyesinde faaliyet gösteren Runken tekstil fabrikasına ait lojman binasındaki Aziz Altun'a ait lojman odasıdır. Hafta sonları Muzaffer Kunç gelir Aziz abisini ziyaret ederdi. Muzaffer Kunç Aziz Altun'un eşi Gülsüm'ün Mehmet amcasının oğludur. 


Bu fotoğraf karesinin nerede (Almanya) çekildiğini hatırlayamıyor. Sol taraftaki güneş gözlüklü olan Muzaffer Kunç, ortadaki bayan Muzaffer'in arkadaşıdır. Sağ taraftaki de Aziz Altun'dur. 

Bizim Askerimiz


Aziz Altun'un askerlik arkadaşları ile beraber fotoğraf karesine taşınan bu askerlik anısını en iyi o dile getirebilir. Ancak aradan 60-65 yıl gibi bir süre geçmiş, çoğunu hatırlayamıyor bile. Kendisi bu fotoğraf karesinin sol baştan ayaktakilerin arasında dördüncüsüdür.

Burası ya Elazığ'daki ya da Bingöl'deki askeri birliğidir. Bunu kesinleştirdikten sonra fotoğraf karesinde hatırlayabileceği arkadaşlarından bilahare bahsedeceğim. 

Galip Sarıoğlu


Aziz Altun'un Bacanağı Galip Sarıoğlu

Almanya Arkadaşları

Yer: Lojmanın Bahçesidir. Aziz Altun Sağ Tarafta, Ağzında Sigara Olanın İsmini Hatırlayamıyor. 

Lojmanın Bahçesinde ve Sağ Tarafta Mavi Kazaklı Olan Aziz Altun, Diğerlerinin İsimlerini Hatırlayamıyor.

Lojmanın Bahçesinde Ortadaki Sivas'lı Şükrü ve Hanımı, Aziz Altun ise Sağ tarafta.

Lojman Binasının İçinde Aziz Altun, Sol Taraftaki Gözlüklü Arkadaşının Yanında Yer Almıştır . 
Mümin Sol Taraftaki Gözlüklünün arkasında duruyor.

                                             
Bu Karede Yer Alanlar İlk Arkadaşlarıdır. Aziz Altun  Sağda. Sol Taraftaki Mustafa Alacalı ve Onun Arkasındaki Eşi. Ortadaki Bayan İzmir'liymiş. Aziz Altun'un Arkasındaki de Ayşe Göçmen'dir.

Runken Fabrikası


Aziz, yukarıdaki fotoğraf karesinin en sağında kollarını bağlamış olarak görülmektedir. En sol baştaki Türk işçisi, İstanbullu Özkan Ayışın'dır. Ortadaki iki bayan ise Alman işçilerdir.


Yukarıdaki fotoğraf karesinde Aziz Altun sol baştaki genç çocuğun yanında yer almıştır. Diğer 4 bayan ise yine Alman işçilerdir. En arkada başı görülen ise İstanbul'lu Özkan Ayışın'dır. 

İlk Çalışma İzin Belgesi


Yukarıdaki belge o zamanların Almanya'sının Çalışma İzin Belgesi'dir. Bu belge 15 Nisan 1966 tarihinden 14 Nisan 1967 tarihine kadar bir yıllık olarak düzenlenmiştir. Aziz Altun'un Almanya'daki ilk ikametgahı yaşlı bir Alman çiftinin Bierden, Auf Der Mehren Str. 272 adresindeki konutudur. İlk Almanya


İlk Almanya yolculuğu için gerekli hazırlıklar başladı ve ilk olarak yukarıda aslını gördüğünüz pasaport Kırşehir Valiliğinden alındı.


Yukarıda 25 Mart 1966 tarihli Kırşehir Valiliğinden alınan İşçi Pasaportunun ikinci sahifesi görülmektedir.

İlk Almanya yolculuğunun hikayesi şöyle gelişmişti. Yelek köyünden Garip Haydar olarak bilinen Haydar Gönç'ün oğlu Sıttık Sami Gönç Ziraat Mühendisi olarak Almanya'da master yapıyordu. Achim nahiyesindeki Runken tekstil fabrikasının Pikaski ismindeki Genel Müdürünü tanırmış onun vasıtası ile Aziz Altun'a işçi olarak Runken tekstil fabrikasına davet çıkarttırmış ve terzi Aziz'de böylece Almanya'ya misafir işçi olarak gitmek üzere gerekli hazırlıklarına başlamış. O da diğer misafir işçilerin yolculuğu gibi, ilk Almanya yolculuğu İstanbul Sirkeci garından kara trenle başlamış. (Nisan 1966 ayında Almanya'ya ayak basmış.)

İkinci Evliliği

Gülsüm ve Aziz
İlk eşi Ganime 1947 yılında vefat ettikten sonra, Yelek köyünden Hanifi Gönç kızı Gülsüm ile 19.03.1949 tarihinde evlenmiştir. İkinci eşi Gülsüm'den biri kız, beşi erkek olmak üzere toplam altı çocuğu olmuştur. İsmini Ganime koydukları engelli kız çocuğu 12 yaşında iken vefat etmiştir. Erkek çocuklarından İbrahim Altun da 16.08.2004 tarihinde vefat etti.

İkinci eşi Gülsüm de 16.02.1996 tarihinde vefat etmiştir. İkinci eşini de kaybettikten sonra bir daha evlenmemiştir.
Oğlu Gürbüz
Oğlu Hasan Hüseyin
Oğlu Recep

Vefat Eden Kızı Ganime


Oğlu Haydar
Vefat Eden Oğlu İbrahim 

Çocuk Zammı Belgesi

Yukarıda fotoğrafı görülen belge 30 Aralık 1969  tarihinde tanzim edilmiş ve işlem görmek üzere Aziz Altun'un Almanya'da ki posta adresine gönderilmiştir. Almanya'da çalışan tüm işçilerimiz her yıl bu belgeyi yenileterek Avrupa'da çalışan yakınlarına gönderirlerdi.

İlk Evliliği


Hanifi Kızı Ganime Altun
Eşi Ganime ve Aziz

Hanifi Hatipoğlu kızı Ganime ile 12/09/1943 tarihinde evlenmiştir. Hatipoğullarından Hanifi ve Beyaz kızı olan Ganime 15/10/1926 Kaman doğumlu olup, 1947 yılında henüz daha 23 yaşında iken, yakalandığı ince hastalıktan kurtulamayarak vefat etmiştir. Ganime'nin ölümünden sonra, Hanifi Gönç kızı Gülsüm ile 19/03/1949 tarihinde ikinci evliliğini yapmıştır. İkinci eşi Gülsüm'de 16/02/1996 tarihinde vefat etmiştir. İlk evliliği Ganime'den Nazmiye isminde bir kız çocuğu olmuştur.


Kızları Nazmiye

Askerlik Arkadaşları

Mustafa Önal, Üsteğmen,Aziz Altun


11 Şubat 1950 tarihindeki asker arkadaşı Mevlüt Dökmeci

Kaman'dan 1950 yılı asker arkadaşı Mamalların Mustafa Önal ve Hanifi Kaman

20 Nisan 1950 tarihindeki asker arkadaşı Kayserili Osman Çeven

Askerlik

Aziz Altun'un askerlik hayatı 18 Mayıs 1948 tarihinde Bingöl 10.Tüm.İnz.Tk.K.lığında başlar. 28 Şubat 1950 tarihinden itibaren 3 ay izin kullanmış ve 01 Ekim 1950 tarihinde de terhis olmuştur.  Tüm bu muvazzaflık devrini gösterir nüfus hüviyet cüzdanı örneği orijinal aslından taranarak sizlerle paylaşılmıştır.

Doğumu


Her ne kadar 18/08/1941 tarihinde Kırşehir Nüfus İdaresinden verilmiş bulunan Nüfus cüzdanı örneğinde doğum tarihi 28/07/1928 yazılıysa da, asıl doğum tarihi 28/07/1922'dir.


Ağabeyi Servet askere giderken, sattıkları öküzün parasını ağabeyi Servet'in cebine asker harçlığı olarak koymuşlar. Ağabey Servet, askere giderken tren ile yolculuk yapar ve trende cebine konan öküzün parasını çaldırır. Bunun üzerine baba İbrahim, Aziz'i ve onun küçük kardeşi İsmet'i nüfus kaydında öldürür ve Aziz ile İsmet'i yeniden ana yaşlarını 6'şar sene küçülterek yeniden kaydettirir. İşte Aziz'in nüfus kaydında her ne kadar doğum yılı 1928 olarak görünüyor olsa da gerçek doğum yılı bu nedenle 1922'dir. Baba İbrahim'in bu işi neden yaptığını açıklamaya gerek yoktur sanıyorum. Ama yine de ben açıklayım. Aziz ve İsmet' de askere giderken biraz daha eke gitsinler ve ceplerine konan asker harçlıklarını çaldırmasınlar diye.

Aziz Onbaşı

Aziz onbaşı
Askerlik hizmetini 28 ay olarak Elazığ ve Bingöl'de yaptı. Onbaşı rütbesini aldı ve Aziz onbaşı oldu. Aziz onbaşının o zamanki fotoğraf karelerine yansıyan üniformalı bir fotoğrafını görmektesiniz.